top of page

Не можете да си купите любов, но можете да си я осиновете!

Домът ни не е истински дом без четириног любимец.

Семейството ни не е истински завършено без едно специално място на дивана, заето от нашия най-добър приятел. 

И сърцата ни не са пълни, без да са обичали една такава космата топка.

Животни за виртулно/физическо осиновяване

bottom of page